Dialog og fordragelighet

Tyrkisk Ungdomsforening inviterte ungdom fra andre tros— og livssynssamfunn til dialog seminar lørdag. Den helt store dialogen ble det ikke. Av 21 frammøtte var det tre ikke-muslimer. Påfallende mange unge i ungdomsforeningen var det heller ikke.