Retter sterk kritikk mot sykehusdirektøren

Det medisinske personalet ved øyeavdelingen ved Sentralsjukehusethar sendt et krast brev til direktør Erik Tjemsland der de tarsterkt avstand fra nedbemannings-prosessen ved SiR.