Innflyttarar med tæl

Me vart tipsa om at det fans to ektepar som på ulike måtar visteatt i Sand-bygda. Og me oppsøkte dei for å høyra på soga deira: