100 timer samfunnstjeneste for herjinger på Tasta

To 16-åringer er dømt til 100 timer samfunnstjeneste eller subsidiært 100 dagers fengsel for hærverk, tyveri, biltyveri, ulovlig bilkjøring og narkotikamisbruk.