Opprørte helseansatte frykter sykdom

Hjemmesykepleiens 14 enheter skal bli åtte, og sju helse— og sosial- distrikt reduseres til fire. De ansattes representanter fortviler og tror flytting og nye pålagte oppgaver vil gjøre folk syke.