P-vakter opplever mer vold og trusler

Parkeringsvakt Ingunn Vistnes Bergesen sier voldsepisodene kommerstadig tettere.