Tre nye rektorer er på plass

Våland, Madlavoll og St. Svithun skoler har fått nye rektorer.