Time vil styrke rusvernet

Time-rådmannen vil prioritere rusvern i neste økonomiplan. Flere stillinger og boliger er nødvendig.