Flyene fortsatt forsinket på Sola

Radarproblemer på Sola har i hele dag skapt store problemer for flytrafikken på Vestlandet. Utover kvelden skal flyene komme i rute igjen.