Ribbar kommunane for makt

LOKALDEMOKRATI: I valkampen kjempar partia om kven som er den varmaste tilhengaren av «kommunalt sjølstyre».