Statsadvokaten henlegger Sauda-saken

Det blir ikke reist straffesak verken mot vakthavende politimanneller mot Haugaland og Sunnhordland Politidistrikt etterdrukningsulykken i Sauda 13. november.