Vestlandssamarbeidet ber kommuner om råd

Kommuner inviteres nå til høringer for å diskutere samarbeid på Vestlandet.