Får ikke krangle om penger til rassikring

Vegkontoret i Rogaland sier blankt nei til å bruke raspenger fraSuldal til å rassikre i Gloppedalsura.