Meltveit Kleppa krever eldre-svar

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) mener regjeringen er for vag i debatten om eldre— planen. Hun ber sosial- ministeren forsikre om at regjeringen vil gi mer penger til eldre- satsingen.