Flere budsjett- følger

Rådmannen vil legge ned bibliotekfilialene på Hellvik og Helleland. I stedet vil han styrke skolebibliotekene. Han vil heller ikke bygge ut idrettsanleggene i disse to bygdene nå.