Ny døveskole behandles

STAVANGER: Auglend skole har ikke plass for døve og hørselshemmede barn i framtiden. Ny interkommunal barnehage og 1-10 skole planlegges i Sandnes. Rådmannen i Stavanger ser positivt på planene om nytt tilbud til hørselshemmede barn i Sør-Rogaland. Saken skal behandles i kommunalstyret for undervisning og barnehager 3. desember.