Støttekontakt-forening klager på kommunen

Støttekontaktforeningen mener at oppfølgingen av støttekontakter er så dårlig at ordningen er i ferd med å revne.