Mor ga fra seg fem barn

Total utslitt og deprimert valgte hun å sende de fem barna sine ifosterheim. Den høsten var hun bare 26 år.