Setter av penger til PU-boliger

Fire millioner kroner blir bevilget for å få igangsatt boligprosjektet for psykisk utviklingshemmede på Bogafjell.