Nordtun tror på hurtigferje

Tausambandet ligger an til å vinne kampen om hurtigferje. Det signaliserer stortingsrepresentant Tore Nordtun.