Jødeutryddelsen må aldri glemmes

Hvordan skal det gå med menneskeheten, hvis vi forsetter å lære ungene våre at de skal hate naboen?