Sokner etter savnet mann

Lensmann Johan Birkeland frykter at Idar Eltvik, 24 år gammel, kan ha falt i Sirdalsvatnet og druknet.