Hedret Nora Smedvig

Nora Smedvig, 80 år, ble utnevnt til æresmedlem i Stavanger Rederiforening da de feiret sitt 100 års jubileum i helgen.