Foreldre overtok skolen

Mens lærerne dro på kurs, tok foreldrene over styringen. Resultatet ble en helt annerledes skoledag.