Ulikt syn på tiltaltes hukommelse

De psykiatrisk sakkyndige tror den tiltalte barnefaren når han sierhan ikke husker hvordan barnet ble skadet. Politiet gjør ikke det.