Ingenting har skjedd med brannskadet bygg

Den gamle hermetikkfabrikken ved Badedammen i Stavanger står fortsatt uten tak etter storbrannen i mars.