Livet i byen

Hvordan blir byen full av mennesker og liv i gatene? Vi kommer nemlig ikke av oss selv. Parkeringsplasser og for lett tilgjengelighet for bilen, virker for eksempel mot sin hensikt.