Glade for å vera i live

Det familien Maldal frå Sola aldri hadde trudd ville skje skjeddelaurdag ettermiddag. Lynet slo ned under turen til Preikestolen.Eivind (44), Marianne (41), Vegard (11) og Ørjan (8) vart slegne ibakken.