Mange tror bomring-brikken virker i Rennfast

Brikken i bilvinduet er nøyaktig den samme, men bomringen på Nord-Jæren og Rennfast krever abonnement fra to helt adskilte selskaper.