Knutsens notater førte til egen refs

Lensmannsfullmektig Jens Sverre Knutsens egne notater var grunnlagda han fikk refs av politimesteren for sin oppførsel overforKlepp-lensmann Gina Røvik. Røvik laget aldri rapport om problemene.