Alle tiders påsketrafikk

Tross klager om trange kår for av— og påstigning, økte Fjord Line påsketrafikken med den nye danmarksbåten med 48 prosent, sammenlignet med i fjor.