Utstein-besøk som før

Skolene skal ikke lenger ta egenandel fra foreldrene til utflukter. Dette førte blant annet til at besøkstallet sank på Stavanger Museum i fjor høst, men på Utstein Kloster holder det seg stabilt.