Vil lage ny by ved Jærhavet

Den tidligere Nærlandheimen kan bli en ny urban landsby kloss i Jærhavet.