Politikerne kutter hospitsbruken

Innen fire år skal ingen i Stavanger være nødt til å bo på hospits mer enn tre uker i strekk.