22-årig voldsmann dømt for mer vold

To ganger før er 22-åringen dømt for legemsbeskadigelse og vold. Nå må han sone 10 måneder bak murene for to nye voldsovergrep.