Frodig for bøndene

Alle stader veks det utruleg godt, både på innmark og i utmark.