Hytteeier får beholde platting

Fylkesmannen mener Sandnes kommune har praktisert reglene feil og gir klageren medhold i den første av en rekke klagesaker fra strandsonen i Usken-området.