Bølge av sympati mot bøtlagt bonde

Bonden som blei bøtlagt for vedhogst i eigen skog, får nå oppmuntrande telefonar og brev frå heile landet.