Fire ukers varetekt for Tina-siktet

Gulating lagmannsrett har med to mot en stemme avgjort at densiktede 23-åringen i Tina-saken skal holdes varetektsfengslet framtil 29.november.