Folket møtte planleggerne

I forslaget til ny kommuneplan er det tegnet inn boliger på gården til Rune Helland.