Forringer bymiljøet

Mens Indre Vågen Utbyggingsselskap klager på at selskapet må betale for det offentlige uterommet i Vågen, har kommunen også mottatt privat klage på reguleringsplanen.