Planlegger avfallsmottak ved Orstad

VIGRESTAD: Det er knyttet betydelige ambisjoner til mottaks— og sorteringsanlegget FF-Resi på Vigrestad. Anlegget har en nøkkelrolle i den avfallsordningen som nå bygges opp for bøndene på Jæren.