Hva skjer med byggene?

Da utdanningskomiteen i fylket vedtok å slå sammen Stavanger tekniske fagskole på Våland og Stavanger maritime videregående skole i Kalhammaren, ble det varslet at skolen i Rogalandsgaten skulle settes av til formål for Sentralsjukehuset i Rogaland.