• Eieren av jærhuset på Killingland vil rive det. Han mener huset er lite egnet til å bo i.

Nok et jærhus trues

Et nytt jærhus står i fare for å rives. Da vil det bare være åtte igjen i hele Sandnes.