Meir leseforsking i Hå

HÅ: Samarbeidet mellom Senter for leseforsking i Stavanger og skulekontoret i Hå vil etter alt å døma halda fram.I ei tilråding til hovudutval for undervisning vurderer rådmannen «samarbeidet som verdfullt for kommunen».