Rv 44 til departementet før haustferien

Sidan det viste seg å vera umogeleg for Sandnes kommune og Statens vegvesen å bli samde om det skal byggast to miljøtunnelar på nye riksveg 44 mellom Stangeland og Skjæveland, skal saka avgjerast av Miljøverndepartementet.