Fylket uten mening om hyttedispensasjon?

Etter å ha ventet forgjeves på et svar fra planavdelingen i Rogaland fylkeskommune legger rådmannen i Hå nå en hyttesak fram for teknisk hovedutvalg. Det skjer et halvt år etter at saken ble oversendt overordnede myndigheter til uttalelse.