23 lærlinger skadd innen byggfag i fjor

I fjor ble hele 23 lærlinger skadet så alvorlig at de måtte sykemeldes. Det vil si at rundt hver sjuende skadde innen bygg og anlegg var en lærling.