Småkryp plager livet av folk i Smeaheia

De er små, gule og med svarte og hvite striper og svart hode — ogde er mange, veldig mange. Navnet kan være bladvepslarve.