Full bryggesjau i Stavanger

Flere krever nå opprydding i Stavangers strandsone. Karl W. Sandvig(Frp) må tåle hard politisk kritikk fordi han ville tillate enulovlig brygge ved en badeplass.